Previous
Next

0

Realizacja miejskich deklaracji

(wydatki bieżące i inwestycyjne*) dla przyłączonych sołectw z Gminy Słupsk, przy wyrównaniu wszystkich standardów usług dla szkół i mieszkańców Słupska.

* JEST TO KWOTA OD KTÓREJ ODJĘTO JUŻ POTENCJALNE WPŁYWY DLA MIASTA Z TYTUŁU PODATKÓW, OPŁAT LOKALNYCH, SUBWENCJI OŚWIATOWEJ, OPŁATY ŚRODOWISKOWEJ (WYSYPISKO) i inne
0

WYDATKI INWESTYCYJNE

WYDATKI INWESTYCYJNE – REALIZOWANE I PLANOWANE DO REALIZACJI INWESTYCJE W PRZYŁĄCZANYCH SOŁECTWACH GMINY SŁUPSK, W KOLEJNYCH LATACH.

0

ROCZNE WYDATKI BIEŻĄCE

Na utrzymanie usług i infrastruktury w przyłączanych sołectwach, przy wyrównaniu standardów usług.

* kwoty wieloletnie nie uwzględniają inflacji.

DODATKOWO

0

Połączenia drogowE

deklarowane przez władze Miasta w przypadku poszerzenia granic.

Mieszkańcy Słupska,
czy wiecie co oznacza poszerzenie granic Waszego miasta?

Lepsi i gorsi mieszkańcy

Propozycje oferowane dla potencjalnych, nowych mieszkańców, są atrakcyjniejsze, niż te które obecnie posiadają Mieszkańcy Słupska.

Władze Słupska deklarują np., że w przyłączonych sołectwach nie wzrosną podatki od nieruchomości.

Oznacza to, że mieszkańcy miasta będą ponosili większe koszty niż nowi mieszkańcy!

Wzrost kosztów usług komunalnych

Próba włączenia w granice Słupska części gminy Słupsk oznacza wzrost opłat dla wszystkich mieszkańców!

Po powiększeniu terenów miasta wzrosną koszty utrzymania sieci wodociągowej, kanalizacyjnej oraz obsługi komunalnej.

Większy Słupsk, to większe koszty dla wszystkich!

Droższa komunikacja miejska

Wszyscy mieszkańcy odczują wzrost cen biletów komunikacji miejskiej.

Miasto będzie musiało szukać środków na finansowanie większej sieci komunikacyjnej, chociaż już dziś średnio radzi sobie z infrastrukturą drogową.

Wszyscy mieszkańcy zapłacą za większe koszty dłuższych linii komunikacji miejskiej i kolejnych kilometrów dróg, które trzeba utrzymać.

Dodatkowe koszty utrzymania szkół i instytucji kultury

Władze miasta obiecują utrzymanie w przyłączonych sołectwach wszystkich istniejących instytucji, takich jak: szkoły, świetlice wiejskie, jednostki OSP, koła gospodyń, kluby sportowe czy stowarzyszenia. Samo utrzymanie 3 nowoczesnych szkół to dodatkowy wydatek ok 15 mln złotych rocznie!

Co z zaniedbaną infrastrukturą znajdującą się dziś na terenie miasta?

Kolejki i gorsza obsługa interesantów

Dwukrotne zwiększenie powierzchni Słupska spowoduje, że będzie to miasto wielkości Barcelony, Lizbony lub Florencji.

Ten przerost formy, to bardziej rozbudowana administracja i większe koszty jej utrzymania. Już dziś działająca fatalnie obsługa mieszkańców jeszcze bardziej straci na jakości!

Jesteście gotowi na te kolejki i wydłużający się czas oczekiwania na załatwienie spraw?

Dodatkowe koszty dopłat i bezpłatnej oferty dla mieszkańców.

Na terenie gminy Słupsk mieszkańcy otrzymują wiele bezpłatnych lub niskopłatnych usług dodatkowych (basen, lodowisko, obiady za 20 zł/mc, karta dużej rodziny i karta seniora).

Stanowi to o wysokiej jakości funkcjonowania szkół i placówek kultury.

Gdyby miasto chciało ją rozszerzyć na wszystkie swoje szkoły, to byłby to koszt ok 18 mln złotych.

Rozszerzenie granic miasta oznacza więc likwidację dopłat, segregację mieszkańców (dopłaty tylko w przyłączonych sołectwach) lub ogromne koszty, które zostaną przerzucone na mieszkańców miasta.

Jak myślisz, która opcja zostanie wybrana?

Mieszkańcy gminy Słupsk,
czy wiecie co oznacza zmniejszenie granic Waszej gminy?

Wszyscy mieszkańcy stracą!

Poszerzenie granic Słupska oznacza dla gminy Słupsk utratę 41% mieszkańców i 60% zurbanizowanej powierzchni gminy.

Niesie to za sobą poważne konsekwencje także dla pozostałych mieszkańców gminy. Efektem tak poważnych zmian będzie zmniejszenie dochodów budżetowych o ok. 31,6 mln złotych rocznie.

Dla mieszkańców pozostałych sołectw oznacza to mniej inwestycji, gorzej dofinansowane szkoły, świetlice i programy społeczne.

Poszerzenie granic Słupska, to pogorszenie warunków funkcjonowania mieszkańców gminy Słupsk.

powierzchnia-i-liczba-mieszkańców
podatki

Niższe podatki i opłaty

Na terenie miasta Słupska obowiązują wyższe stawki podatku od nieruchomości oraz od środków transportowych.

Stracą zarówno indywidualni mieszkańcy, którzy będą płacić wyższe podatki od posiadanych nieruchomości, ale także przedsiębiorcy.

Edukacja na najwyższym poziomie

Gmina Słupsk może pochwalić się dobrze wyposażonymi i nowoczesnymi żłobkami, przedszkolami i punktami przedszkolnymi.

Dzieci uczęszczające do gminnych szkół korzystają z nowoczesnych sal dydaktycznych, bezpłatnego dowozu do szkół, bezpłatnych lekcji pływania, ogólnodostępnej pomocy psychologicznej i obiadów w szkołach, które kosztują ich rodziców zaledwie 20zł miesięcznie.

To tylko wybrane elementy oferty edukacyjnej na terenie gminy Słupsk.

Dziś gmina z własnego budżetu dokłada do edukacji blisko 13 mln złotych rocznie. Czy miasto zrobi to samo? To raczej wątpliwe.

Tym bardziej, że dziś uczniowie na terenie miasta nie mogą korzystać z tak szerokiego wachlarza bezpłatnych elementów oferty edukacyjnej.

szkoły
Kultura

Dostępna lokalnie oferta kulturalna

Na terenie gminy Słupsk rokrocznie organizowanych jest kilkanaście wydarzeń artystycznych. Mieszkańcy mogą korzystać również z kilkunastu dostępnych pracowni, klubów i punktów bibliotecznych.

Szczególnie ważne jest to, że cała dostępna oferta na terenie gminy jest dostępna bezpłatnie. Aktywność mieszkańców wspierana jest także w działalności organizacji społecznych, zespołów artystycznych, kół gospodyń wiejskich i jednostek OSP.

Poszerzenie granic miasta może dla mieszkańców oznaczać likwidację bezpłatnej oferty kulturalnej oraz zmianę sposobu funkcjonowania lokalnych organizacji społecznych.

Bezpłatne usługi i udogodnienia

Mieszkańcy gminy wspierani są przez samorząd na wiele sposobów. Wiele z realizowanych programów nie jest dostępnych w dużych miastach.

Na terenie gminy funkcjonuje m. in. karta dużej rodziny, dostępne są warsztaty zdrowotne, bezpłatne szczepienia przeciw HPV, grupy wsparcia i dofinansowany przez samorząd program In Vitro.

Po rozszerzeniu granic miasta część z tych programów i udogodnień może bezpowrotnie zniknąć!

usługi
seniorzy

Usługi dla seniorów

Najstarsi mieszkańcy gminy mają dostęp do szerokiego wachlarza usług.


Są wśród nich kluby seniora, bezpłatne wycieczki, usługi opiekuńcze, karta seniora (bezpłatne bilety), teleopieka domowa, profilaktyka zdrowotna, poradnictwo specjalistyczne, opieka 75+ i wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego.

Czy miasto jest w stanie zapewnić takie same usługi?

OBIETNICE MIASTA A REALIA

Miasto nie może zagwarantować, że ceny za wodę i ścieki będą niższe, gdyż ustalane są one przez spółkę Wodociągi, i dodatkowo uzgodnione z Państwową Spółką Wody Polskie. Niższa opłata dla mieszkańców przyłączanych sołectw (obniżka) wiąże się z koniecznością podjęcia przez Radę Miejską w Słupsku uchwały o dopłatach z budżetu Miasta.

Utrzymanie trzech szkół i wszystkich przedszkoli (2 gminne i 3 prywatne), to dodatkowy koszt 20,5 mln złotych. Będą go ponosić również dzisiejsi mieszkańcy miasta. Warto zaznaczyć, że są to koszty nieuwzględniające oferty dodatkowej (basen,lodowisko), oraz bezpłatnych dojazdów do szkół z których dziś korzystają uczniowie.

Władze miasta mówią tylko o kontynuacji inwestycji o charakterze technicznym i komunalnym. Niestety nie podają żadnych szczegółów. Warto pamiętać, że Kontynuacja wszystkich zaplanowanych i rozpoczętych inwestycji w 7 sołectwach to koszt 163,8 mln. zł.
Włynkówko – budowa kładki do Swochowa, budowa boiska.
Strzelino – oświetlenie do Strzelinka, budowa wodociągu – w trakcie realizacji.
Bierkowo – budowa dróg ul. Leśna/ ul. Kościelna, budowa Sport Placu
Płaszewko – budowa dróg
Siemianice – budowa i modernizacja dróg (w formule PPP), budowa Centrum Kultury wraz z przychodnią i Centrum Usług Społecznych

Władze miasta nie nic mówią o planowanych kosztach. Utrzymanie wszystkich świetlic oraz jednostek OSP na dzisiejszym poziomie, to dodatkowe 1,4 mln złotych z budżetu miasta.

Władze miasta gwarantują utrzymanie bezpłatnych zajęć na basenie dla dzieci z Gminy Słupsk. Nie mówią jednak nic o innych formach wsparcia, takich jak obiady w szkołach za 20 zł miesięcznie. Nie chcąc dyskryminować obecnych uczniów z miejskich szkół i wyrównując poziom usług, same zajęcia na basenie dla wszystkich uczniów to 7,8 mln złotych rocznie. Dopłaty do obiadów, dla wszystkich dzieci na terenie miasta (po rozszerzeniu granic) kosztowałyby 10,8 mln złotych. Łączna kwota 18,6 mln. zł.

Realizacja wszystkich proponowanych połączeń dla mieszkańców przyłączanych sołectw oznacza dodatkowy wydatek na poziomie 4 mln złotych. Koszt ten wpłynie na wzrost cen wszystkich usług świadczonych przez MZK (ceny biletów wzrosną) i poniosą go wszyscy mieszkańcy Słupska.

Gmina Słupsk realizuje programy kierowane do szczególnych grup społecznych (Dużych Rodzin i Seniorów). Karta Dużej Rodziny dla 5 osobowej rodziny to kwota 1150 zł/rocznie, natomiast Karta Seniora to kwota 240 zł/rocznie. Są to kwoty do wykorzystania na basen, lodowisko, bilety autobusowe. Gminę Słupsk kosztuje to 0,6 mln.
Czy miasto stać na faktyczne zachowanie tych przywilejów, i co więcej objęcie nimi dużych rodzin i seniorów z Miasta Słupsk.

Fundusz sołecki w wybranych sołectwach to kwota 0,3 mln. zł. Jest GWARANTOWANY dla mieszkańców sołectwa. Nie działa w oparciu o zasadę budżetu obywatelskiego, w którym realizacja inwestycji uzależniona jest od ilości zdobytych w głosowaniu, głosów.

W budżecie gminy Słupsk przedstawiają się następująco:

Oświetlenie – 0,6 mln. zł

Zadania komunalne z zakresu utrzymania dróg, wykaszania terenów zielonych, placów zabaw oraz infrastruktury komunalnej – 2,8 mln. zł

Wydatki na realizację deklarowanych przez Miasto połączeń drogowych dla mieszkańców przyszłych sołectw – to kwota ok. 130 mln. zł

KONSULTACJE

Od 12 lutego 2022 roku na terenie gminy Słupsk rozpoczynają się konsultacje społeczne, w których mieszkańcy samorządu wyrażą opinię dotyczącą zmiany granic administracyjnych Miasta Słupsk.

1. Przedmiot konsultacji: uzyskanie opinii mieszkańców gminy Słupsk w przedmiocie wniosku Rady Miejskiej w Słupsku o zmianę granic administracyjnych Miasta Słupsk, poprzez włączenie do obszaru
Miasta Słupsk części obszaru Gminy Słupsk obejmującego:

1) Sołectwo Bierkowo (obręb ewidencyjny Bierkowo), gmina Słupsk,
2) Sołectwo Krępa Słupska (obręb ewidencyjny Krępa), gmina Słupsk,
3) Sołectwo Płaszewko (część obrębu ewidencyjnego Płaszewko), gmina Słupsk,
4) Sołectwo Strzelino (obręb ewidencyjny Strzelino), gmina Słupsk,
5) Sołectwo Włynkówko (obręb ewidencyjny Włynkówko), gmina Słupsk,
6) obręb ewidencyjny Siemianice (Sołectwo Siemianice oraz część sołectwa Swochowo – Niewierowo), określonych w uchwale
nr XXXIX/590/21 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie przystąpienia do procedury zmiany granic administracyjnych Miasta Słupsk.

2. Termin konsultacji: od 12 lutego 2022 roku do 20 marca 2022 roku.
3. Zasięg – obszar administracyjny gminy Słupsk

4. Forma konsultacji – ankietowe badanie opinii Mieszkańców gminy Słupsk

6. Formularz ankiety konsultacyjnej dostępny:
1) na stronie internetowej gminy www.gminaslupsk.pl
2) dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej gminy Słupsk;
3) dostępny u Sołtysów we wszystkich sołectwach gminy
4) dostępny w Urzędzie gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, Słupsk
5) dostępny w wyznaczonych punktach na terenie gminy Słupsk

7. Wyrażenie opinii w toku konsultacji polega na udzieleniu informacji następującej treści:
Czy jesteś za zmianą granic miasta Słupska poprzez włączenie do granic miasta Słupska, obszaru gminy Słupsk obejmującej sołectwa: Bierkowo, Włynkówko, Krępa Słupska, Strzelino, Siemianice, Płaszewko oraz część sołectwa Swochowo – Niewierowo ?”.

8. Wyrażenie opinii polega na umieszczeniu znaku X,w odpowiednim miejscu ankiety konsultacyjnej.

!!! W celu zachowania ważności głosu informujemy, iż każdy mieszkaniec gminy Słupsk może oddać TYLKO JEDEN głos w ankiecie.

9. Wypełnioną Ankietę Konsultacyjną należy przekazać do dnia 20 marca 2022 roku:

1. Osobiście do Biura Obsługi Interesanta, w Urzędzie gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76 – 200 Słupsk
2. Korespondencyjnie na adres Urzędu gminy Słupsk, ul. Sportowa 34, 76 – 200 Słupsk
3. Do sołtysa każdej miejscowości
4. Do wyznaczonych punktów na terenie gminy Słupsk

Wyznaczone punkty na terenie gminy Słupsk w których można pobrać i zwrócić ankietę konsultacyjną:

1. Centrum Usług Społecznych gminy Słupsk, ul. Obrońców Wybrzeża 2, Słupsk

2. Zakład Gospodarki Komunalnej w Jezierzycach, ul. Kolejowa 5, Jezierzyce

3. Lądowisko Kultury w Redzikowie, Redzikowo 20 A

Możliwe pytania do ankiety:

1. Czy może głosować osoba niepełnoletnia, dziecko? Oświadczenie woli za niepełnoletnie dzieci składają rodzice.

2. Miejsce zamieszkania, mieszkaniec – Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numer telefonu: 59 842 84 60 wew.56